\u63e1\u308a\u3068\u88cf\u5dfb\u304d\u5bff\u53f8

Consiglieresti WE LOVE SUSHI?

No