\u5e97\u5185\u30c7\u30b3\u30ec\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3

Consiglieresti WE LOVE SUSHI?

No