grand fritto misto

Consiglieresti GIANGUSTO , Punta Ala?

No